Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznanitev vseh posameznikov katerih osebne podatke obdeluje ponudnik, to je spletna trgovina edeva.si (www.edeva.si) v lasti podjetja Legom d.o.o., z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Legom d.o.o., Golice 4, 1219 Laze v Tuhinju.

Varstvo osebnih podatkov

V Legom d.o.o. se zavedamo, kako pomembna je zasebnost za vas, naše spoštovane stranke. Zato je naša zaveza, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. V nadaljevanju so vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.
Osnovni podatki o upravljavcu:
Upravljavec osebnih podatkov: Legom d.o.o., Golice 4, 1219 Laze v Tuhinju
telefon: 068 947 443), e-pošta: info@edeva.si (v nadaljevanu: Upravljavec)

Ko obiščete našo spletno stran

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše. V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.
Podrobneje
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanja nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e-naslova info@edeva.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če nas kontaktirate preko elektronske pošte

Veseli smo vsakega vašega sporočila, ki nam ga lahko pošljete preko elektronske pošte. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, ponudbo … Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.
Podrobneje
Pravna podlaga: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) – 6(1)f GDPR.
Kategorije uporabnikov: vzdrževalci in ponudnik gostovanja spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Rok hrambe: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.
Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev obdelave, ugovor obdelavi. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko info@edeva.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če ste kupec v spletni trgovini

Za nakup v spletni trgovini se uporabniku ni potrebno registrirati. Obdelujemo tiste vase osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo spletnega nakupa. Te podatke pridobimo tako, da nam jih posredujete vi ime in priimek, naslov, bivanja oziroma dostave, naslov elektronske pošte, telefonska številka, morebitni drugi podatki ki jih vnesete na spletni strani), obdelujemo pa tudi podatke, ki nam jih ne posredujete neposredno. Gre zlasti za podatke o IP naslovu, podatke o času dodajanja izdelka v košarico,…
Včasih vam bomo po navadni pošti ali po e-pošti poslali obvestilo o naših ponudbah, ugodnostih ali aktivnostih in vas povabili k sodelovanju v nagradni igri ali anketi. Za te namene vas lahko do vašega ugovora naši operaterji tudi pokličejo po telefonu. Kontaktiranje za navedene namene nam lahko kadarkoli prepoveste.

Podrobneje
Pravna podlaga: izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in (v primeru sklenitve pogodbe) izvajanje pogodbe – 6(1)b GDPR. V primeru izvajanja neposrednega trženja po pošti ali preko telefonskega klica: člen 6(1)f GDPR (zakoniti interes je izvajanje neposrednega trženja, ki ga napolnjuje tudi 72. člen ZVOP-1). V primeru, ko posameznik postane kupec storitev upravljavca, je pravna podlaga 2. odst. 158. člena ZEKom-1. V preostalih primerih je pravna podlaga osebna privolitev posameznika po členu 6(1)a GDPR.
Kategorije uporabnikov: ni zunanjih uporabnikov.
Rok hrambe: 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene: 10 let.
Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev (v določenem obsegu), prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko info@edeva.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če se na nas obrnete za sodelovanje ali želite, da vam pošljemo ponudbo
Če se na nas obrnete z namenom morebitnega sodelovanja (denimo po telefonu ali prek spletne strani) oz. za izdelavo ponudbe, bo to pomenilo, da bomo začeli fazo pogajanja za sklenitev pogodbe, kar v jeziku GDPR pomeni, da bo pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov ”izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe”. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami nujno ne bomo mogli skleniti pogodbe.
Če bomo našli skupni jezik in bomo sklenili pogodbo, vam bomo na podlagi našega zakonitega interesa (obveščanja o naših storitvah) na vaš fizični naslov ali preko telefona posredovali tudi naše ponudbe. Vašo e-pošto in SMS obveščanje pa bomo za namen neposrednega trženja obdelovali zgolj, če ste nam za to dali svojo privolitev oz. ob sklepanju pogodbe niste navedli, da tega ne želite.
Od neposrednega trženja se lahko kadarkoli odjavite, tako da nas o tem obvestite na info@edeva.si oz. (v primeru e-pošte) tako, da kliknete na povezavo v prejetem sporočilu.
Podrobneje
Pravna podlaga: izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in (v primeru sklenitve pogodbe) izvajanje pogodbe – 6(1)b GDPR. V primeru izvajanja neposrednega trženja po pošti ali preko telefonskega klica: člen 6(1)f GDPR (zakoniti interes je izvajanje neposrednega trženja, ki ga napolnjuje tudi 72. člen ZVOP-1). V primeru, ko posameznik postane kupec storitev upravljavca, je pravna podlaga 2. odst. 158. člena ZEKom-1. V preostalih primerih je pravna podlaga osebna privolitev posameznika po členu 6(1)a GDPR.
Kategorije uporabnikov: ni zunanjih uporabnikov.
Rok hrambe: 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene: 10 let.
Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev (v določenem obsegu), prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko info@edeva.si.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če ste se prijavili na naše e-novice

Veseli bomo, če se boste prijavili na naše e-novice. Ker tudi sami sovražimo spam, obljubljamo, da vam bomo skušali pošiljati uporabne e-novice in ponudbe, ki jih boste z veseljem prebirali. Prav tako bomo skušali e-novice pošiljati čim bolj optimalno, da vam ne bomo po nepotrebnem polnili vašega e-predala. V vsebini e-novic lahko pričakujete naše ponudbe, akcije, posebna povabila k sodelovanju v naših raziskavah ipd.
Če ste se strinjali tudi s tem, da vam pošiljamo tudi vam prilagojene ponudbe, boste prejeli za vas relevantnejše ponudbe. Naše predvidevanje vaših interesov temelji na vaši rabi naših storitev.
Ker e-novice pošiljamo zgolj, če nam za to podate svojo osebno privolitev, se lahko od njih odjavite (prekličete svojo privolitev) kadarkoli s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.
Podrobneje
Pravna podlaga: osebna privolitev po členu 6(1)a GDPR
Kategorije uporabnikov: Ponudnik rešitve za trženje / programa za pošiljanje e-pošte
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: do preklica.
Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris, v določenem obsegu omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali preko info@edeva.si.
Od e-novic se posameznik lahko kadarkoli odjavi s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu (preklic privolitve).
Možnost pritožbe: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če sodelujete v nagradni igri

Če se odločite, da boste sodelovali v naši nagradni igri bomo vaše podatke obdelovali v obsegu, potrebnem za izvedbo posamezne nagradne igre. Podrobnejše informacije o potrebnih podatkih za sodelovanje so navedene v pogojih sodelovanja v posamezni nagradni igri, običajno pa vključujejo vsaj vaše ime in priimek in kontaktne podatke. V primeru, da boste izbrani kot nagrajenec, vas bomo običajno dodatno prosili, da nam posredujete še vašo davčno številko, ki jo v skladu z našimi zakonskimi obveznosti potrebujemo za obračun akontacije dohodnine. Če nam ne želite posredovati podatkov, ki so potrebni za sodelovanje v posamezni nagradni igri, v nagradni igri ne morete sodelovati. Če nam v primeru, da ste izbrani za prejem nagrade, ne želite posredovati vaše davčne številke pa to zahteva davčna zakonodaja, šteje da se odpovedujete prejemu nagrade.
V primeru, da posamezno nagradno igro organiziramo z našimi partnerji je to prav tako navedeno v splošnih pogojih posamezne nagradne igre, kjer je navedeno tudi, ali partner prejme vaše podatke, v kakšnem obsegu in za kakšen namen.
Pri nekaterih nagradnih igrah si želimo o nagrajencih obvestiti tudi širšo javnost, kar je v takšnih primerih tudi zapisano v pogojih sodelovanja v posamezni nagradni igri. Tam je navedeno tudi katere podatke nameravamo objaviti in kje (npr. na spletni strani, v medijih, na socialnih omrežjih).
V primeru, da boste poleg udeležbe v nagradni igri želeli prejemati tudi naše ponudbe, bomo to storili le, če nam boste za to dali svojo privolitev. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.
Podrobneje
Pravna podlaga: zakoniti interes za izvedbo nagradne igre (člen 6(1)f GDPR). V primeru, da ste prejemnik nagrade je pravni temelj za obdelavo podatkov izvajanje darilne pogodbe (člen 6(1)b GDPR) in izpolnjevanje naših davčnih obveznosti (člen 6(1)c GDPR). V primeru prijave na prejemanje naših ponudb, je pravna podlaga oebna privolitev po členu 6(1)a GDPR.
Kategorije uporabnikov: FURS (za nagrajence), ponudnik pošiljanja e-sporočil.
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene: 10 let. Na podlagi privolitve: do preklica.
Pravice posameznikov: izbris (v primeru privolitve), dostop, popravek, omejitev (v določenem obsegu), prenosljivost (v določenem obsegu), Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko info@edeva.si.
Od e-novic se posameznik lahko kadarkoli odjavi s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu (preklic privolitve).
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če sodelujete v naših raziskavah

Če se odločite, da boste sodelovali v naših raziskavah, vam bomo zato izjemno hvaležni. Takšne raziskave nam namreč pomagajo, da za naše stranke pripravimo boljše ali celo cenejše storitve.
V raziskavi lahko sodelujete, če se nanjo prijavite in je popolnoma prostovoljno. Vaše osebne podatke bomo tako znotraj posamezne raziskave obdelovali le, če nam boste za ta namen dali svojo osebno privolitev. Svojo privolitev lahko prekličete kadarkoli do zaključka raziskave. Po zaključku bomo osebne podatke anonimizirali.
Podrobneje
Pravna podlaga: osebna privolitev po členu 6(1)a GDPR
Kategorije uporabnikov: Občasno nam pri izvedbi raziskav pomagajo zunanji partnerji, s katerimi sklenemo pogodbo o obdelavi podatkov v skladu s členom 28 GDPR. Uporabniki podatke obdelujejo izključno po navodih in pod nadzorom upravljavca.
Rok hrambe: do preklica ali do zaključka raziskave, ko osebne podatke anonimiziramo.
Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris, v določenem obsegu omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali preko info@edeva.si.
Od sodelovanja v raziskavi se posameznik lahko odjavi tako, da nas o tem obvesti pisno ali na zgoraj navedeni e-naslov.
Možnost pritožbe: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.